.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

sản phẩm cho mái tóc
ZETAVEL

ZETAVEL

LEVEX ZETAVEL Chất tẩy trắng tóc
Chất tẩy trắng tóc

LEVEX

DECOLORANTE PH - INIUM Nhỏ gọn sản phẩm, công thức không dễ bay hơi. Giữ lại độ ẩm trong suốt quá trình với nhiều sắc tố màu xanh điều ti...

THÔNG TIN SẢN PHẨM
LEVEX ZETAVEL Tóc phát triển màu
Tóc phát triển màu

LEVEX

dò SOFT và OXICREAM PH - INIUM DÒ INIUM SOFT là một máy dò và ổn định trong kem tiết lộ nồng độ thấp và với một nồng độ đủ ổn định h...

THÔNG TIN SẢN PHẨM
LEVEX ZETAVEL Thuốc nhuộm tóc
Thuốc nhuộm tóc

LEVEX

LEVCOLOR INIUM kỹ thuật màu sắc Một dòng màu bao gồm : LEVCOLOR INIUM Công nghệ xử lý thuốc nhuộm tóc mối quan hệ. Một khái niệm phù hợp với...

THÔNG TIN SẢN PHẨM

X

privacy