.
2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی

Thanks
for your vote 👍

X


ID : I.D.ENTITY
ID : I.D.ENTITY - FRAMESI - ژل و پایان مو

Rate this product:


0 click

ID : I.D.ENTITY
FRAMESI - ژل و پایان مو


ID : I.D.ENTITY

در تعمیر حجاری مدل
راه های زیادی برای دادن شخصیت به نگاه شما وجود دارد. ID IDENTITY واقع Framesi اجازه می دهد تا حداکثر سفارشی با قدرت و ظرافت با هم ، حصول اطمینان از عملکرد استثنایی آن است که آیا به منظور افزایش حجم، حجاری رشته ، شکل دادن یا حمایت از خطوط غیر متعارف. این به لطف واکس جدید :
. SHOW و لهستانی به شکل رشته.

Related

HOLD توف EXTREME - FRAMESI
BY Framesi - FRAMESI
LAVA EXTREME : قدرت - FRAMESI
FRAMESI توسط - FRAMESI

X