2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


رنگ دیوانه شود
رنگ دیوانه شود - BE HAIR - تن در تن - مو

رنگ دیوانه شود
BE HAIR


دقیقه 12-بدون آمونیاک

رنگ در 12 دقیقه بدون اکسیداسیون و آمونیاک آزاد ژل فرموله شده برای بهینه سازی استفاده و عملكرد آن با استفاده از توانایی های شگفت انگیز خود را برای نفوذ به مو را برای تولید یک اثر طولانی مدت نتیجه. دارایی های مورد استفاده در ترکیب با رنگدانه، مرطوب و مو را بدون اینکه روشن.
سایه: در سبک با کامل مو رنگ شود دیوانه, BE mixability میان 11 نکات دقیق وظریف, اجازه می دهد تا طراح به ایجاد بی نهایت تفاوت های ظریف. امکانات بی پایان
بسته: رنگ دیوانه در بطری 150 میلی لیتر می باشد. تمیز کردن در کیسه های 30 میلی لیتر.

privacy policy