.
2022

کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای
Thanks
for your vote 👍

X


LEVEX
LEVEX - ZETAVEL - رنگ مو

CONTACT

ZETAVEL ❤️
LEVEX
رنگ مو


LEVEX

تعداد LEVCOLOR INIUM
تکنیک های رنگ

خط رنگ که شامل : LEVCOLOR INIUM
فن آوری تصفیه رنگ مو میل. یک مفهوم است که متناسب با هر عنصر از LEVCOLOR INIUM که ترکیب یکپارچه با مو، دادن روشنایی به رنگ و نگهداری با دقت فراوان در ساختار پروتئین های مویرگی
در جعبه : لوله 60 میلی لیتر و 100 میلی لیتر


Rate this product:


30 clickProducts for hairdressers

X