.
2022

کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای
Thanks
for your vote 👍

X


نوآوری
نوآوری - BBCOS - رنگ مو

CONTACT

BBCOS ❤️
نوآوری
رنگ مو


نوآوری

تعداد EXTREME RED MIX
رنگ قرمز است که از نسل های ابتکاری جدید. مخلوط کردن EXTREME RED MIX به سایه از نوآوری قرمز از رنگ اجازه می دهد تا با شدت بیشتری از رنگ قرمز در هر دو مو طبیعی در هر دو افراد درمان شده ، می روم درخشان ترین و با یکنواختی بیشتری از رنگ گسترش در زمان رنگ مورد نظر.
در سایه در سه فام RED شدید ، قرمز مس، مس.
روش های استفاده : ، ترکیب 100 میلی لیتر از نوآوری و رنگ (قرمز یا مس) با 20 میلی لیتر از افراطی قرمز مخلوط 150 میلی لیتر اکسیژن 20 و یا 30 جلد ، بسته به نتیجه مورد نظر. درخواست بر روی مو به عنوان یک رنگ طبیعی است.
در جعبه : 60 لوله میلی لیتر .


Rate this product:


30 click